Sản Phẩm Mới

Tin Tức

GIAN NAN HIẾN TẶNG TRỨNG VÀ TINH TRÙNG

Hiếm muộn và nỗi đau người trong cuộc - Bài 2: Gian nan hiến tặng trứng, tinh trùng
 
PN - Cho đến nay, dù luật đã cho phép nhưng cả nước vẫn chưa có ngân hàng trứng. Trong khi đó, ngân hàng tinh trùng đã ra đời hơn 10 năm nay nhưng số người hiến còn rất thưa thớt. Những quy định về hiến tặng trứng và tinh trùng đang còn khắt khe, cứng nhắc và làm khó người hiến tặng.
Visitor: Unable to write the file1645
Online: 20