Sản Phẩm Mới

Hiệu quả của điều trị chống oxy hóa dạng uống trên chức năng của phân đoạn DNA tinh trùng của người và số lượng tinh trùng có DNA thoái hóa mạnh

Tóm tắt
Mục tiêu chính của nghiên cứu này là để xác định ảnh hưởng của điều trị bằng chất chống oxy hóa qua đường uống (1500mg L-Carnitine, 60mg vitamin C, 20mg coenzyme Q10, 10mg vitamin E, 10mg kẽm; 200µg vitamin B9 ; 50µg selen; 1µg vitamin B12) trong một khoảng thời gian 3 tháng kể từ khi chức năng phân đoạn DNA của tinh trùng theo sau các giai đoạn khác nhau của lưu trữ tinh trùng (0 giờ, 2 giờ, 6 giờ, 8 giờ và 24 giờ) ở 37°C trong một nhóm 20 bệnh nhân vô sinh được chẩn đoán với tinh trùng yếu & dị dạng (asthenoteratozoospermia). Mục tiêu thứ hai là sử dụng kiểm tra phân tán nhiễm sắc thể của tinh trùng (SCD) để nghiên cứu tác động chống oxy hóa trên một quần thể cụ ​​thể của tinh trùng có DNA thoái hóa cao (DDS) .Các thông số tinh dịch và tỷ lệ mang thai( PR) cũng được xác định. 
 
Kết quả cho thấy sự cải thiện có ý nghĩa tính toàn vẹn DNA tại tất cả các thời điểm ủ bệnh (P <0,01). Tỷ lệ DDS cũng giảm đáng kể ( P <0,05). Phân tích dữ liệu tinh dịch cho thấy một sự gia tăng đáng kể trong sự tập trung, khả năng vận động, sức sống và các thông số về hình thái của tinh trùng. Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng điều trị chống oxy hóa không chỉ cải thiện chất lượng tinh trùng về các thông số chuyên biệt quan trọng và tổn thương DNA cơ bản, mà còn giúp duy trì tính toàn vẹn DNA. Sử dụng trước các chất chống oxy hóa có thể do đó thúc đẩy kết quả tốt hơn theo sau các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.